Postavíme váš dům na klíč. Dům od nás budou rekonstruovat až vaše vnoučata.

Postavíme váš rodinný dům jedním tahem. Dům od nás bude festovní, postavený s fortelem a důrazem pro detail.

Spolupráce s námi, je především na osobním přístupu. Každou stavbu dozoruje, denně, stálý stavbyvedoucí od zaměření výkopů až po montáž kuchyňské linky. Nepočítaje moji osobní účast na stavbě, minimálně každý týden, je každá stavba ve zlomových etapách provádění navíc kontrolována naším autorizovaným stavebním inženýrem – technikem. Je takřka vyloučeno, aby stavební dělníci neměli, na staveništi, nad sebou non-stop kontrolu provádění a hlavně jakosti výsledného díla.

Co není stoprocentní, nemá šanci přezemě projít dál.

Stavbyvedoucí má přehled o stavbě každý den a je k dispozici na řešení každodenních situací. Registruje celý průběh stavby, zaznamenává, kontroluje, stará se o načasování provádění dílčích úkonů a s tím spojeného předzásobení stavby materiálem a výrobními polotovary.

Nestane se vám, že byste nemohli být informovaní o situaci.

PROKÁZÁNÍ GARANCE KVALITY

U každé stavby je veden nadstandardně stavební deník, kde je nad rámce povinného, navíc zaznamenáván přesný průběh stavby v časové ose s fotodokumentací. Je vedena přesná evidence použitých materiálů, jejich dodavatelů, technické specifikace a data výroby.

Takový deník následně zvyšuje hodnotu nemovitosti. Například při prodeji nemovitosti můžete kupujícímu garantovat, že stavba není provedena v duchu „navrch huj, uvnitř fuj“, jak tomu dost často bývá. Na pohled hezky provedená novostavba často pod fasádou urývá zavlhčené zdivo plné tepelných mostů, špatně provětrávaný krov plný plísně, nebo například vzlínající vlhkost v podlahových vrstvách.

Naše stavby svojí kvalitu umějí prokázat.

CENA

Stavba domu patří často k největší životní investici člověka a skoro vždy se jedná o nejbezpečnější výnosnou investici. Jen zcela výjimečně je výše investice do stavby (cena za dodávku stavby) větší, než hodnota provedené nemovitosti na realitním trhu. A to zcela okamžitě bez prodlení !

Rozpočty našich staveb vycházejí ze sborníku RTS cen stavebních prací bez navyšování. V žádném případě neuplatňuje strategii umělého navyšování ceny během realizace díla, jak tomu bývá běžně například při veřejných zakázkách (ve výběrovém řízení nízká cena, při vyúčtování předražená cena ). Smluvní cena může být zvýšena pouze o prokazatelné vícepráce, odsouhlasené ve stavebním deníku. Dodávky stavebních a vybavovacích materiálů realizujeme za doporučené ceny výrobců a distributorů, často ponížené o výraznou část maloobchodního rabatu.

 

Ten, kdo se snaží ušetřit na stavbě svého domu, se často pouze okrádá.

Zavřít

Radomír Bahník
jednatel a majitel firmy LUBANA, spol. s r.o.