O SPOLEČNOSTI

Stavební a obchodní společnost LUBANA, spol. s r.o., byla vytvořena na začátku roku 1990 a založena v roce 1991, jako čistě stavební a projektová společnost, panem Lubomírem Bahníkem, tehdejším ředitelem stavebního podniku Zemědělské stavby Praha n.p.. Mimo jiné i za účelem očekávané privatizace uvedeného podniku, která by umožnila plynulý přechod zachování stávající stavební činnosti, se stávajícími zaměstnanci podniku a v podobné struktuře v nové soukromé organizaci. K privatizaci nedošlo, majetek Zemědělských staveb Praha, n.p. byl rozprodán po jednotlivých divizích a tím, po částech zlikvidován, jako celek.

V letech 1991 až 1997 společnost LUBANA, spol. s r.o. prováděla výhradně generální dodávky staveb a projekční činnost. Především pro nově vznikající podnikatelské subjekty a fyzické osoby-majitele objektů občanské výstavby.

Od roku 1997, po převzetí společnosti současným jednatelem Radomírem Bahníkem, se společnost orientuje i na architekturu, návrhy interiérů a design.  Vedle klasické stavařiny společnost realizuje i vybavení, především komerčních kancelářských interiérů.  Obchod s kancelářským nábytkem začal tvořit v letech 1997-2009 viditelný podíl v obratu společnosti.

V současnosti je společnost LUBANA, spol. s r.o., pod aktivním dohledem  majoritního majitele, spíše komorní stavební společností, s důrazem na profesionální služby na klíč a kvalitu řemesla, než kvantitu objemu realizací a sledování navyšování obratu firmy. Společnost se, po ekonomické krizi 2008, více přesunula z komerčních staveb na soukromý občanský sektor, kde podíl staveb rodinných domů na klíč výrazně vzrostl.

Čím se lišíme v oboru od živnostníků jednotlivců, či organizovaných stavebních part řemeslníků?

Řadíme se do skupiny malých firem s vlastními zaměstnanci na všech pozicích činnosti firmy, s vlastním odborným vedením staveb a technickým zázemím pro provádění středně velkých staveb. Jsme schopni realizovat NA KLÍČ jak dílčí, tak zejména komplexní vetší zakázky v pozici generálního dodavatele stavby.
Jsme schopni uchopit, jak malou tak velkou, zakázku od A do Z, bez nutnosti součinnosti zadavatele ve všech krocích provádění díla a poskytnou komplexní službu, kde zodpovídáme za výsledné dílo jako celek, tak aby splňovalo, jako celek, náročné kritéria.

Čím se lišíme v oboru od živnostníků se zaměstnanci ?

Praxe ukazuje, že se často odlišujeme v komplexnosti služeb, způsobu organizace a vedení samotné stavby.  Ale v zásadě jsme „na stejné lodi“.

 Čím se lišíme od velkých stavebních firem?

V potřebě růstu, navyšování obratu a výnosů firmy.

Vedeme společnost s vidinou kvalitní až výjimečné práce, kterou je možné poskytovat dlouhodobě v omezeném objemu. Nedokážeme a nechceme realizovat velké projekty, kde je nutný velký počet pracovníků na všech pozicích, kde je pro dodavatelskou firmu zásadní obrat a výnos stavební činnosti s neustálou kontrolou růstu ekonomických údajů organizace.

CHARAKTERISTIKA SPOLEČNOSTI

STRUKTURA ZAKÁZEK

struktura zakazek

OBRAT Kč

obrat firmy lubana

POČET PRACOVNÍKŮ

SEDM BODŮ, PROČ SI VYBRAT PRÁVĚ NÁS?

  1. Máme kvalitní pracovníky v dostatečném počtu. Ctíme řemeslo. Naši pracovníci jsou řemeslníci.  Jsou na svojí práci hrdí a chtějí dělat řemeslo.
  2. Všechny činnosti provádíme NA KLÍČ, převážně vlastními pracovníky – nejsme pouze dílčí dodavatel staveb.
  3. Spolupracujeme s osvědčenými subdodavateli. Za práce dodávané subdodávkou přebíráme plnou ZÁRUKU.
  4. Za dobu existence firmy již máme nadstandartní technické vybavení ve svém majetku, které je pro vás k dispozici v rámci sazeb naší práce. (neúčtuje se zvlášť jako další položka rozpočtu). Nejsme závislí na půjčovnách stavební mechanizace.
  5. Dodržujeme smluvní termíny, pokud nejdou na úkor kvality! („to, že někdo rychle stavěl, se rychle zapomene. To, že někdo dobře stavěl, se nezapomene nikdy“)
  6. Nechceme být nejlevnější, ale nejkvalitnější za solidní cenu.
  7. Jsme na trhu aktivně 30 let. Za celou existenci nebyla společnost žalovaná, jak ze strany odběratelů, tak i dodavatelů. Platební morálka je naše osobní čest. Nemáme žádné mimo smluvní závazky.