Přestavba a rekonstrukce prostoru recepce firmy EKO-KOM, a.s.
Kompletní přestavba a rekonstrukce prostoru kanceláří – vstupní recepce, copy room a zázemí firmy EKO-KOM, a.s. v objektu BCV KCP, a.s., Praha 4-Pankrác.Zákazník má pronajaté prostory a od svých architektů návrh nové recepce firmy. Konzultace provádění a výrobních možností s architektem zadavatele, prováděcí projekty stavby, projekt elektroinstalace a interiérových atypických prvků, byly na nás.Samotné provádění díla obsahovalo:demoliční práce – vybourání všech SDK příček původní koncepce recepce, provedení nových SDK konstrukcí, rekonstrukce minerálních podhledů, elektroinstalace, vzduchotechnika, klimatizace, výmalby, podlahové krytiny. Dodávka a montáž bezrámových celoskleněných prvků stěn. Atypická výroba nábytku recepce. Dodávka a montáž sériových nábytkových prvků.Zakázka byla provedena ve smluvním termínu bez reklamací. V době, i po uplynutí, garanční doby 36 měsíců nebyly hlášeny žádné reklamace.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE