Rekonstrukce interiéru administrativní budovy Praha 3
Rekonstrukce kanceláří a chodeb (patro administrativní budovy) pro firmu CREDIT MANAGEMENT, a.s., v prostorách administrativní části budovy hotelu Olšanka, Praha 3 – Žižkov, o celkové ploše 720m2. Zákazník měl pronajaté prostory, seznam vad interiéru kanceláří a především „šibeniční“ termín na provedení oprav. Vzhledem k celkové ploše přes 700m2, dveří se zárubněmi celkem 42 ks, přes 600m2 nových podhledů a přes 2 000 m2 výmalby omítek, byl termín 30 dnů na realizaci velmi náročný. Tím, že jsme na termín provedení a předání díla přistoupili, jsme zakázku získali. Interiér kanceláři byl ve vybydleném stavu po předchozích nájemnících a stále v původním stavu interiéru ze 70-tých let. Zadání: celý prostor přivést do nového, čistého a svěžího stavu. Především zákazník požadoval nové dveře, podhledy a koberce. Bylo nutné provést obložení stávajících kovových zárubní a osazení dveřních křídel, demontovat vysloužilé podhledy a nahradit je novými. Sejmout koberce, celý podklad opravit, vystěrkovat a položit nové krytiny. Dodat kuchyňku a provést lokální truhlářské opravy.Samotné provádění díla obsahovalo:Demontáž původních kobercových krytin, výmalba, demontáž/montáž nových podhledů stropů, dodávka/pokládka nových kobercových krytin, dodávka/montáž speciálních obložkových zárubní a dveří SAPELI, elektroinstalace včetně osvětlovacích těles, částečná dodávka a montáž sériového kancelářského nábytku MIAS a vlastní truhlářská výroba interiérových prvků.Veškeré práce byly prováděny naší firmou bez použití subdodavatelů díla.Zakázka byla provedena ve smluvním termínu, bez reklamací. V době, i po uplynutí, garanční doby nebyly hlášené žádné reklamace.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE