STAVBA KOMERČNÍ PROVOZOVNY
Rekonstrukce interiérů provozovny školy vaření v přízemí činžovního domů Praha 3- Žižkov, o celkové velikosti 210m2. Samotné provádění díla obsahovalo: demoliční práce, stavební práce svislých a vodorovných konstrukcí, instalace voda/plyn/vytápění, elektroinstalace včetně nového přívodu do objektu, obklady/dlažby/plovoucí podlahy, výmalby. Dílo bylo provedeno výhradně našimi zaměstnanci bez subdodávek. Zakázka byla provedena ve smluvním termínu bez reklamací. V době, i po uplynutí, garanční doby 36 měsíců nebyly hlášeny žádné reklamace.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE