Generální rekonstrukce bytové jednotky na klíč, Praha 7
Náš stálý zákazník, majitel firmy odběratele, koupil byt v úplně původním stavu z 30-tých let, značně zdevastovaný, ale v nově rekonstruovaném domě (fasáda, půdní nástavba, výtah, rozvody, kotelna). Jednalo se tedy o první rekonstrukci bytu po 90-ti letech. Zákazník požadoval kompletní, důkladnou rekonstrukci, včetně vypracování architektonického návrhu nových dispozic a designu bytu. Nepožadoval však repliky původních prvků bytu. Bylo nám hned jasné, že byt musí být rekonstruován moderně, ale s přihlédnutím k historické hodnotě celého objektu a bytu samotného. Dostalo se nám od investora plné důvěry jak po stránce návrhu interiéru, tak samotného provádění díla. Celé dílo bylo prováděno bez kontroly investorem na stavbě, takže byla pro nás zakázka na jedné straně stěžejní v udržení důvěry klienta, ale na druhé straně, bez zásahu investora do provádění díla a neplánovaných změn, příjemná a rychlá na samotné provádění. Vypracovali jsme návrh dispozice bytu a vybavovacích předmětů, vizualizaci pohledů interiéru a stavební prováděcí dokumentaci stavby. Následně jsme provedli celou rekonstrukci objektu na klíč, včetně dodávky truhlářských prvků a vybavovacích předmětů. Samotné provádění díla obsahovalo: demoliční práce, stavební práce svislých a vodorovných konstrukcí, instalace voda/plyn/vytápění, elektroinstalace včetně nového přívodu do objektu, obklady/dlažby/dřevěné podlahy, výmalby, návrhy a provedení atypických interiérových a exteriérových prvků, zámečnické práce, truhlářské práce. Práce byly provedeny výhradně naší firmou, s využití služeb subdodavatele výrobce nových kastlových oken. Zakázka byla provedena ve smluvním termínu bez reklamací. V době garanční doby 36 měsíců nebyly zatím hlášeny žádné reklamace. Výsledný stav rekonstrukce se setkal s výrazně kladnou odezvou.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE