REKONSTRUKCE SKLEPŮ
Generální rekonstrukce sklepních prostor (rekonstrukce sklepu) bytového domu z 50-tých let 19.století, 164m2.Rekonstrukce sklepů je samostatný obor, kterému se naše firma věnuje. Vyžaduje odborné a praktické znalosti vypořádání se s absencí hydroizolací staveb. Zásadním požadavkem k úspěšné rekonstrukci sklepu je nebránit vlhkosti pronikání, ale účinně ji směrovat, odvětrávat a přeměňovat kapaliny v páry (sanace). Je nutné používat speciální moderní matriály, které mají schopnost přeměňovat vlhkost v páry a brání prostupu solí. Ideálně tyto matriály kombinovat s konstrukčním řešením odvětrání, či chemickou sanací.Zákazník vlastní starý, až historický, bytový dům. Na domě proběhly v minulých letech dílčí rekonstrukce (instalace, fasáda, střecha, okna), ale sklepy byly stále v původním stavu, který neumožňoval vlastníkovi domu řádný pronájem pro komerční účely. Sklep byl navíc velmi poškozen povodněmi 2002. Bylo nutné provést kompletní otluk omítek, vyškrábán spár zdiva a vápenocementové jádrové omítky nahradit sanačními, se speciálním silikonovým nátěrem výmalby. Lokálně bylo, ze zajímavého estetického důvodu, původní zdivo ponecháno bez omítek. Obnažený kámen/cihla byl vyspárován a naimpregnován.Samotné provádění díla obsahovalo:Návrh a zajištění hydroizolací a sanační opravy stávajících konstrukcí (sanační omítky), demoliční a vyklízecí práce, stavební práce svislých a vodorovných konstrukcí, instalace voda/odpad/vytápění, elektroinstalace, dlažby podlahy, výmalby, truhlářské opravy a dodávky výplní otvorů.Veškeré práce na rekonstrukci sklepu byly provedeny výhradně našimi zaměstnanci bez použití subdodavatelů díla.Rekonstrukce sklepu byla provedena ve smluvním termínu bez reklamací. V době, i po uplynutí, garanční doby 36 měsíců nebyly hlášeny žádné reklamace.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE