REKONSTRUKCE SKLEPŮ
Generální rekonstrukce sklepních prostor (rekonstrukce sklepu) bytového domu z 20-tých let 20.století, 244m2.Rekonstrukce sklepů je samostatný obor, kterému se naše firma věnuje. Vyžaduje odborné a praktické znalosti vypořádání se s absencí hydroizolací staveb. Zásadním požadavkem k úspěšné rekonstrukci sklepu je nebránit vlhkosti pronikání, ale účinně ji směrovat, odvětrávat a přeměňovat kapaliny v páry (sanace). Je nutné používat speciální moderní matriály, které mají schopnost přeměňovat vlhkost v páry a brání prostupu solí. Ideálně tyto matriály kombinovat s konstrukčním řešením odvětrání, či chemickou sanací.Zákazník, společenstvo vlastníků v zastoupení, vlastní starý, až historický, bytový dům. Na domě proběhly v minulých letech dílčí rekonstrukce (instalace, fasáda, střecha, okna), ale sklepy byly stále v původním stavu, který neumožňoval vlastníkům bytu sklep plně a bezpečně využívat. Původní záměr vlastníků byl, vybudovat i na části sklepů podzemní parking pro 5 vozidel a další část sklepů rozdělit na osobní kóje vlastníků bytů. Záměr podzemního parkingu nebyl uskutečněn z důvodů technických a finančních nákladů na nutnost přeložení inženýrských sítí na obecním pozemku komunikace. Provedeno bylo 18 samostatný zděných kójí 6- 11m2 s vlastním měřením spotřeby elektriky, společné sociální zázemí a společenská klubovna (pro členské schůze). Prostor pro záměr parkingu byl vyčištěn a vlastník zvažuje jeho další využití (prodejna, sklady, kanceláře).Samotné provádění díla obsahovalo:Projektová dokumentace pro SP a prováděcí dokumentace. Jednání na úřadech. Návrh a zajištění hydroizolací a sanační opravy stávajících konstrukcí (sanační omítky), demoliční a vyklízecí práce, stavební práce svislých a vodorovných konstrukcí, instalace voda/odpad, elektroinstalace, dlažby podlahy, výmalby, truhlářské opravy a dodávky výplní otvorů.Veškeré práce na rekonstrukci sklepu byly provedeny výhradně našimi zaměstnanci bez použití subdodavatelů díla.Rekonstrukce sklepu byla provedena ve smluvním termínu bez reklamací. V době, i po uplynutí, garanční doby 36 měsíců nebyly hlášeny žádné reklamace.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE