STAVBA KOMERČNÍ PROVOZOVNY
Rekonstrukce, již druhé, provozovny firmy Chefparade škola vaření, tentokrát v prostorách hal Holešovické tržnice Praha 7, o celkové velikosti 570m2.Zákazník má pronajaté prostory a hrubý nástin výsledné podoby studia od svých architektů a gastro projektantů. Prováděcí projekty stavby, instalací voda/plyn/topení, elektroinstalace a interiérových atypických prvků, byly na nás.Samotné provádění díla obsahovalo:demoliční práce, stavební práce svislých a vodorovných konstrukcí, instalace voda/plyn/vytápění, elektroinstalace včetně nového přívodu do objektu, obklady/dlažby/plovoucí podlahy, výmalby, návrhy a provedení atypických interiérových a exteriérových prvků – posuvné stěny polykarbonát/sklo, pevné a otočné zasklení tvrzeným bezrámovým sklem, zámečnické prvky – držáky, regály, terasa.Dílo bylo provedeno výhradně našimi zaměstnanci bez subdodávek.Zakázka byla provedena ve smluvním termínu bez reklamací. V době, i po uplynutí, garanční doby 36 měsíců nebyly hlášeny žádné reklamace.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE