VESTAVBA PODKROVÍ
Vestavba 12-ti podkrovních mezonetů v 6-ti bytových domech INSTART.Zákazník, bytové družstvo v zastoupení, spravuje 13 bytových domů roku výstavby 1996, v lokalitě Mladotova ul., Praha 10 – Kolovraty. U šesti domů měli majitelé bytů v posledních patrech zájem, o rozšíření stávajících bytů o mezonetovou vestavbu podkroví a tím rozšířit stávající plochy bytu + 25m2 a + 42 m2, dle typu podkroví nad jednotlivými byty. Zadavatel nechal vyhotovit projektovou a prováděcí dokumentaci, včetně slepých rozpočtů stavebních prací a na základě výběrového řízení zvolil právě naší firmu.Ve výběrovém řízení jsme uspěli především na základě dobrých referencí a doporučení na naší firmu. Které dávali zadavateli díla jistotu, že nebude riskovat problémy.Samotné provádění díla bylo komplikované v tom, že se vestavba podkroví nedala zásobovat schodištěm domu, ale pouze venkovním pláštěm střechy za pomocí výtahu. Výhodou pro zákazníka bylo, že se nenarušil chod a pořádek domu a bytů. Dalším stěžejním úkolem bylo, že stav stávající vazby krovu nebyl v původním projektu dimenzován na další vrstvu zátěže.Bylo nutné provést kompletní zesílení vaznic a kleštin krovu, pro další zatížení 150kg/m2 a uzpůsobit podlahy vestavby už pro samotný pohyb pracovníků na staveništi při realizaci.Organizačně se celá vestavba provedla bez zásahu do spodní bytové jednotky a samotné propojení (vytvoření otvoru pro schodiště) bylo provedeno až v závěru. Takže chod stávajících bytů nebyl stavbou narušen.Celkem vzniklo 6 mezonetových bytů 76m2 a 6 bytů 89 m2. Samotné provádění díla obsahovalo:Demoliční práce – vybourání stávajících zděných konstrukcí, vodorovné konstrukce podlahy – tepelná izolace a OSB desky, zámečnické konstrukce – zesílení krovu, elektroinstalace silnoproud/slaboproud, instalace voda/odpad/topení, vzduchotechnika, dodávka a montáž střešních oken VELUX (42 ks) sádrokartonářské konstrukce – vestavba podkroví, výmalba, dodávka/pokládka kobercových krytin/dlažeb/plovoucích podlah, vlastní truhlářská výroba interiérových prvků a nábytku.Zakázka byla provedena ve smluvním termínu bez reklamací. V době, i po uplynutí, garanční doby 24 měsíců nebyly hlášeny žádné reklamace.

GALERIE PROVÁDĚNÍ

GALERIE